Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • RPO WiM- Lista wniosków działania 4.2 po ocenie formlanej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

  Lista projektów po ocenie formalnej

 • RPO WiM – Zaktualizowana lista wniosków działania 4.1

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków, które zostały złożone w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

  Lista złożonych wniosków

 • RPO WiM Działanie 5.3 – lista wniosków po ocenie formalnej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej w konkursie nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Szczegóły znajda Państwo w załączniku.

  Lista wniosków po ocenie formalnej

 • Nowa podstrona „Zapytania ofertowe wnioskodawcy”

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w serwisie www.rpo.warmia.mazury.pl stworzona została nowa podstrona „Zapytania ofertowe wnioskodawcy”, przeznaczona dla wnioskodawców/potencjalnym beneficjentów, którzy nie posiadają strony internetowej, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie chcą rozpocząć realizację projektu. Link do podstrony znajdą Państwo tutaj.

 • Wydłużenie etapu weryfikacji RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 90 dni liczonych […]