Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • RPO WiM- działanie 4.2. wnioski po wymogach formalnych

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza  listę wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

  Lista wniosków po wymogach formalnych

 • RPO WiM- Ekologiczna inwestycja w Lidzbarku Warmińskim

  Prawie 1,98 mln zł będzie kosztowało realizacja projektu, którego głównym celem jest ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim. Prace mają zakończyć się jesienią 2018 roku.
  Łyna to naturalny korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym i objęta jest Obszarem Chronionym Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny. Projekt, którego realizacja rozpocznie […]

 • Lista wniosków działania 4.1 po ocenie wymogów formalnych

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza  listę wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

  Lista wniosków po ocenie wymogów formalnych

 • Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 1 marca 2017 roku zostanie uruchomiony w systemie wniosków konkurs Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Środki krajowe/ Portal Beneficjenta/konkursy.
  O konkursie
  Podnoszenie potencjału służb ratowniczych poprzez wspieranie zakupów i modernizację specjalistycznego […]

 • Uwaga! Wstrzymany nabór wniosków w programie Edukacja ekologiczna

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w związku z dużą ilością otrzymanych przez Fundusz wniosków w  konkursie Edukacja ekologiczna – Organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych, nabór w programie zostaje wstrzymany do momentu zakończenia oceny formalnej i merytorycznej przesłanych dokumentów.

 • W Działdowie rozmawiano o RPO WiM

  W czwartek 16 lutego w Działdowie odbyła się konferencja „Regionalny program operacyjny Warmii i Mazur dla przedsiębiorców”. Podczas spotkania przedstawiono najnowsze możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – zarówno na cele służące rozwojowi inteligentnej gospodarki Warmii i Mazur, jak i rozwojowi osobistemu kadry przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie naszego województwa. W konferencji wziął udział m.in. […]