Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Ochrona przyrody – wyniki konkursu

  Szanowni Państwo podajemy wyniki konkursów z ochrony przyrody. W załączonych tabelach dowiecie się kto i na co otrzymał dofinansowanie. Natomiast wysokość kwoty dofinansowania podaje specjalista telefonicznie. Pamiętajcie o zasadach promocji działań, które korzystają z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (więcej w zakładce środki krajowe).

  Wyniki konkursu dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt […]

 • Trwa nabór wniosków w programie „EWA plus”

  Dwadzieścia milionów złotych – tyle wynosi alokacja środków w programie pożyczkowym „EWA plus” uruchomionym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nabór wniosków odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.
  Nowy program „EWA plus”( E-nergia, W-oda, A- tmosfera) ma odmienną formę finansowania niż dotychczas wdrażany przez WFOŚiGW w Olsztynie „Prosument na Warmii i […]

 • Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie infromuje, że 28 lutego  br.  Zarząd Województwa podjął decyzję o wpisie kolejnych kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 w dziedzinach:

  Bioróżnorodność (ochrona różnorodności przyrodniczej) – 3
  Efektywność energetyczna – 1
  Rozwój sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej – 1

  Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 […]

 • „Lifting” zabytkowego parku w Kortowie

  Kortowski park dzięki środkom unijnym zostanie zrewitalizowany. We wtorek 28 lutego podpisano umowy dofinansowania tej inwestycji.

  Park w Kortowie to wyjątkowo urokliwy teren rekreacyjny nad Jeziorem Kortowskim, położony w granicach starszej części kampusu Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Został założony na przełomie XIX i XX w., a dziś może pochwalić się licznymi okazałymi drzewami, spośród których część uznano […]

 • RPO WiM- nabór wniosków w działaniu 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca  w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr  RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020  Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu […]

 • RPO WiM- nabór wniosków w działaniu 5.2 Gospodarka odpadowa

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca  w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr  RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020  Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadowa.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz dokumentacja […]