Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Lista wniosków działania 4.1 po ocenie wymogów formalnych

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza  listę wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

  Lista wniosków po ocenie wymogów formalnych

 • Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 1 marca 2017 roku zostanie uruchomiony w systemie wniosków konkurs Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Środki krajowe/ Portal Beneficjenta/konkursy.
  O konkursie
  Podnoszenie potencjału służb ratowniczych poprzez wspieranie zakupów i modernizację specjalistycznego […]

 • Uwaga! Wstrzymany nabór wniosków w programie Edukacja ekologiczna

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w związku z dużą ilością otrzymanych przez Fundusz wniosków w  konkursie Edukacja ekologiczna – Organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych, nabór w programie zostaje wstrzymany do momentu zakończenia oceny formalnej i merytorycznej przesłanych dokumentów.

 • W Działdowie rozmawiano o RPO WiM

  W czwartek 16 lutego w Działdowie odbyła się konferencja „Regionalny program operacyjny Warmii i Mazur dla przedsiębiorców”. Podczas spotkania przedstawiono najnowsze możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – zarówno na cele służące rozwojowi inteligentnej gospodarki Warmii i Mazur, jak i rozwojowi osobistemu kadry przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie naszego województwa. W konferencji wziął udział m.in. […]

 • Czwarta edycja konkursu o nagrodę im. prof. Janiny Wengris

  Do 31 marca 2017 r. potrwa nabór wniosków zgłoszeniowych do czwartej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris. W minionych latach wyróżnienie to otrzymali Alicja Szarzyńska, dr Andrzej Krzywiński i prof. Roch Mackowicz.
  – Atrakcyjność przyrodnicza Warmii i Mazur jest znakiem rozpoznawczym naszego regionu. Wyjątkowy krajobraz i bogata różnorodność biologiczna są dobrem […]

 • Programy dotacyjne 2017- usuwanie barszczu Sosnowskiego

  300 tysięcy złotych przeznaczył WFOŚiGW w Olsztynie na działania związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego. Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.  Środki można pozyskać na usługi związane z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego, zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających realizację zabiegów, a także na zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Beneficjent można […]