Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • RPO WiM- Lista wniosków działania 5.2 po ocenie formalnej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zgodnie z obowiązującymi procedurami zamieszcza listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, celem zamieszczenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

  Lista wniosków po ocenie formalnej

 • Zaproszenie na konferencję „Fotowoltaika proces inwestycyjny krok po kroku”

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z Zespłem Doradców Energetycznych zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji ,,Fotowoltaika proces inwestycyjny krok po kroku”, która odbędzie się 10 stycznia 2017 roku od godz. 10 w Hotelu HP Park w Olsztynie. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, zarówno przedstawicieli samorządów, sektor MŚP oraz […]

 • RPO WiM- Lista wniosków działania 4.2 po ocenie formlanej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

  Lista projektów po ocenie formalnej

 • RPO WiM – Zaktualizowana lista wniosków działania 4.1

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków, które zostały złożone w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

  Lista złożonych wniosków