Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Zapraszamy na EkoSTART 2017

  Nad formą i zdrowiem zawsze warto popracować, zwłaszcza pod okiem doświadczonych trenerów i dietetyków. Czas zadbać o siebie, swoją kondycję i sylwetkę oraz zmienić nawyki żywieniowe. Znakomitą do tego okazją będzie nasz projekt składający się z dwóch etapów. Pierwszy to akcja „Obudź borsuka”, skierowany do wszystkich chcących zadbać o swoją formę. Wystarczy się tylko zgłosić! […]

 • Dotacja dla Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

  125 tysięcy złotych otrzymało Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku na realizację szeregu zadań w 2017 roku związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju. Specjalny program edukacyjny, obejmuje zagadnienia związane z bioróżnorodnością, zrównoważonym transportem, krajoznawstwem i ochrona przyrody. Umowę dofinansowania podpisano 16 marca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
  – Poszczególne zadania […]

 • Dofinansowanie dla centrum edukacji w Giżycku

  W bieżącym roku na działalność centrów edukacji ekologicznej z Warmii i Mazur Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przeznaczył 1 mln zł. Wśród nich największą dotację otrzymało Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej, które działa przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Umowę dofinansowania zadań realizowanych przez centrum podpisano 14 marca w siedzibie […]

 • RPO WIM- DZIAŁANIE 4.1 WNIOSKI PO KRYTERIACH FORMALNYCH

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegóły w załączniku.

  Lista wniosków

 • RPO WiM- Działanie 5.2 po ocenie merytorycznej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020  informuje, że 6 marca 2017 roku został zakończony etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.05.02.00-IP-02.-28-002/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.  Żaden wniosek nie spełnił kryteriów merytorycznych.

 • RPO WIM- DZIAŁANIE 4.1 WNIOSKI PO WYMOGACH FORMALNYCH

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.
  Lista wniosków po wymogach formalnych