Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Smog, fotowoltaika i doradztwo energetyczne

  Co łączy te hasła smog, fotowoltaika i doradztwo energetyczne? Na te i inne pytania można było odpowiedzieć, podczas wtorkowej konferencji nt. fotowoltaiki jako procesu inwestycyjnego, którą zorganizował WFOŚiGW w Olsztynie. Jak podkreślił Adam Krzyśków – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie – otwierający spotkanie –  od kwietnia 2016 roku w strukturach Funduszu działa zespół doradców energetycznych, których […]

 • Zaktualizowana lista wniosków działania 5.2

  WFOŚiGW w Olsztynie zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. formalno-merytorycznej w konkursie nr RPWM.05.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

  Szczegóły w załączniku. zaktualizowana-lista-wnioskow-po-wymogach-formalnych-konkurs-2-z-dzial_5-2

 • Regulaminy programów dotacyjnych na 2017 rok

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z ochroną środowiska Warmii i Mazur. Tym razem aplikować można o środki aż  w dziesięciu programach dotacyjnych. Alokacja środków wynosi ponad 3,7 miliona złotych.

  Edukacja ekologiczna

  W 2017 roku w działaniu „Edukacja ekologiczna” można uzyskać dofinansowanie na organizację konkursów, olimpiad, warsztatów, […]

 • Komunikat dla Państwowych Jednostek Budżetowych

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 30 kwietnia 2017 roku upływa termin składania przez Państwowe Jednostki Budżetowe wniosków o dofinansowanie w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2018. Aktualny wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Systemie Wniosków Wojewódzkiego Funduszu – […]

 • RPO WiM- Lista wniosków działania 5.2 po ocenie formalnej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zgodnie z obowiązującymi procedurami zamieszcza listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, celem zamieszczenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

  Lista wniosków po ocenie formalnej