Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Zapraszamy na szkolenia

  Weź udział w bezpłatnym szkoleniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się dnia 8 oraz 9 maja. Tematyka szkoleń w pierwszym terminie dotyczyć będzie przygotowania wniosku o dofinansowanie, drugi dzień to zagadnienia dotyczące wypełniania i rozliczania wniosku o […]

 • EWA plus dla każdego

  Dwadzieścia milionów złotych – tyle do rozdysponowania ma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w programie pożyczkowym „EWA plus”. W czwartek 13 kwietnia podpisano pierwszą umowę w tym działaniu.

  Od grudnia 2014 do listopada 2016 roku w naszym regionie wdrażany był program związany z energetyką obywatelską „Prosument na Warmii i Mazurach”. Kontynuacją tych […]

 • Wesołych Świąt!

  Życzenia wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, odpoczynku w gronie najbliższych i samych sukcesów – zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. W imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  składa
   Adam Krzyśków
  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie

 • RPO WiM: skład KOP w działaniu 4.2

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (Instytucja Pośrednicząca RPO WiM na lata 2014-2020) zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 dotyczącego Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 publikuje skład Komisji Oceny Projektów w związku z rozstrzygnięciem ww. konkursu:

  Kowenicka […]

 • Działanie 5.3 wydłużony termin naboru wniosków

  We wtorek 4 kwietnia 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.  Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru […]

 • Działanie 4.1 – wydłużony termin naboru wniosków

  We wtorek 4 kwietnia 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia […]