Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Spotkanie w sprawie barszczu Sosnowskiego

  W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbyło się spotkanie dotyczące problemu występowania w naszym regionie barszczu Sosnowskiego. W spotkaniu wzięli udział specjaliści, którzy już w swojej pracy naukowej lub też działaniach mieli okazje zwalczać barszcz Sosnowskiego. Do tej pory z problemem próbowano m.in. uporać się w gminie Dobre Miasto, gdzie […]

 • Popularny „Prosument na Warmii i Mazurach”

  Tylko trzy dni trwał dobór wniosków w ramach drugiej edycji programu „Prosument na Warmii i Mazurach”, który wdrażany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.  W programie „Prosument” można było otrzymać dotację i niskooprocentowaną pożyczkę na zainstalowanie własnego źródła prądu lub ciepła, korzystającego z odnawialnych źródeł energii. Zainteresowanie dofinansowaniem było ogromne. […]

 • Debata o jeziorach

  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku zorganizowała spotkanie dotyczące czystości mazurskich jezior. W debacie wzięli udział żeglarze, właściciele portów, firm czarterujących jachty, naukowcy, przedstawiciele samorządów i instytucji związanych z gospodarką wodną, działacze organizacji pozarządowych, mieszkańcy regionu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Adam Krzyśków – prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]

 • Rozstrzygnięto VI edycję konkursu „Eko-Sołectwo”

  Sołectwo Królewo w gminie Morąg zwyciężyło w VI edycji konkursu „Eko-Sołectwo”, który polegał na zbiórce elektroodpadów. W akcji uczestniczyło 36 sołectw z Warmii i Mazur.

  Organizatorem konkursu „Eko Sołectwo” jest Puls Regionu Magazyn Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem tego przedsięwzięcia jest  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Idea akcji- skierowanej do mieszkańców małych miejscowości naszego […]

 • Aktualizacja listy wniosków Działania 4.1 po protestach

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 przekazuje zaktualizowaną listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania po rozpatrzeniu protestów w konkursie nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

  Lista wniosków