Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Działanie 5.1 wydłużony termin naboru wniosków

  We wtorek 4 kwietnia 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.  Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków […]

 • Działanie 5.2 wydłużony termin naboru wniosków

  We wtorek 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.  Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków […]

 • RPO WiM- Lista projektów do dofinansowania działania 4.2

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

  Lista projektów do dofinansowania działanie 4.2

 • RPO WiM- Zaktualizowane listy działania 4.2

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie zam zaktualizowane listy:

  wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej
  wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej

  w konkursie nr RPWM.04.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE-  celem zamieszczenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Szczegóły w załącznikach.

  Zaktualizowana lista projektów przekazana […]

 • Mała termomodernizacja – wyniki konkursu

  Szanowni Państwo podajemy wyniki konkursu Programu Dotacyjnego „Ochrona powietrza – Mała termomodernizacja”. W załączonej tabeli zamieszczono informację dotyczące kto i na jakie działanie otrzymał dofinansowanie. Natomiast wysokość kwoty dofinansowania otrzymacie Państwo telefonicznie u specjalisty WFOŚiGW w Olsztynie. Przypominamy  o zasadach promocji działań beneficjentów, którzy korzystają z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w […]

 • Pierwszy trening akcji „Obudź borsuka”

  Za nami już pierwszy trening akcji „Obudź borsuka”, w którym wzięło udział prawie 30 osób. Zajęcia poprowadziła trenerka fitness Marta Bonar.
  Akcja „Obudź borsuka” to cykl bezpłatnych zajęć ruchowych i szkoleń dietetycznych, którym głównym celem zachęcenie osób z nadwagą do zmiany trybu życia. Ma w tym im pomóc grupa profesjonalistów. We wtorek 28 marca nad Jeziorem […]