Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • W Olsztynie dyskutowano o pompach ciepła

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i istniejący przy nim  Zespół Doradców Energetycznych był organizatorem bezpłatnej konferencji „Dobre praktyki z wykorzystania pomp ciepła – technologie pomp ciepła”, która odbyła się 26 czerwca w Olsztynie. Spotkanie skierowane było zarówno do przedstawicieli samorządów, sektor MŚP oraz osób fizycznych. Podczas konferencji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące […]

 • RPO WiM- Informacja dotycząca działania 4.1

  Zgodnie z przyjętym regulaminem konkursu w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych informujemy, że zmieniony został termin oraz miejsce naboru wniosków o dofinansowanie. Termin zakończenia naboru wydłużono do 31 sierpnia 2017 roku. Wnioski wraz z załącznikami należy […]

 • Uwaga! Komunikat dotyczący RPO WiM na 2014-2020

  Z dniem 1 czerwca 2017 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wstępuje w ogół praw i obowiązków oraz przejmuje zadania Instytucji Organizującej Konkurs (instytucji odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie konkursu), której funkcję pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego […]

 • IX Mazurski Festyn Ekologiczny „Eko-Logika”

  Ponad 100 artystów na scenie, 200 uczestników loterii recyklingowej i prawie pół tysiąca zużytych „komórek” do unieszkodliwienia – to efekty IX Mazurskiego Festynu Ekologicznego „Eko-Logika”, który  przy słonecznej pogodzie odbył się 10 czerwca   na plaży miejskiej w Giżycku.
  „Eko-Logika” ma na celu kształtowanie świadomości mieszkańców powiatu   giżyckiego, węgorzewskiego, piskiego, częściowo gołdapskiego oraz kętrzyńskiego wokół kwestii […]

 • Zaproszenie na bezpłatną konferencję

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zespół Doradców Energetycznych zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji „Dobre praktyki z wykorzystania pomp ciepła – technologie pomp ciepła”, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r., od godz. 9.30, w Hotel HP Park Olsztyn Aleja Warszawska 119. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, […]