Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Dwudniowe szkolenie dla energetyków gminnych

  W dniach 17 – 18 stycznia doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprowadzą drugi blok szkoleniowy dla kandydatów na energetyków gminnych. W trakcie pierwszego dnia szkolenia przedstawione zostaną tematy związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych i usługowych, systemami ogrzewania i przygotowania ciepła na cele c.o., c.w.u. i chłodzenia oraz  zasadami doboru mocy zamówionej […]

 • Ostatnie szkolenie dla pracowników socjalnych

  Szkolenia zrealizowano w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3, Działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ich głównym organizatorem byli: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warmińsko-Mazurski […]

 • Pierwsze umowy z „Czystego Powietrza” podpisane!

  Pierwsi beneficjenci podpisali umowy dotacji w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”. Łączny koszt całkowity pierwszych dziecięciu inwestycji wyniósł ponad 250 tysięcy złotych,  z czego ponad 107 tysięcy złotych to dotacje.
  Po trzech miesiącach po uruchomieniu naboru w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” pierwsi beneficjenci podpisali umowy dofinansowania wymiany lub też montażu nowych źródeł ciepła. W środę 9 stycznia […]

 • W środę zostaną podpisane pierwsze umowy z programu Czyste Powietrze

  W środę, 9 stycznia 2019 r. o godzinie 12 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbędzie się podpisanie pierwszych umów dotacji z rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
  Dofinansowanie trafi do dziesięciu właścicieli nowo budowanych domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie naszego województwa. Zgodnie z założeniami programu, właściciele tych budynków otrzymają dofinansowanie do zakupu […]

 • OSP Brzydowo ma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

  Kolejny samochód trafił do druhów z Warmii i Mazur. W sobotę 5 stycznia nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy otrzymała bowiem Ochotnicza Straż Pożarna w Brzydowie (gm. Ostróda).
  Do tej pory druhowie z Brzydowa na akcje jeździli wysłużonym Starem 244 z 1980 roku. Pojazd ten jak można się domyślić, lata swojej świetności ma już dawno za sobą. Teraz […]

 • Umowa na dofinansowanie termomodernizacji klasztoru w Spręcowie

  Do końca września 2019 roku ma zakończyć się termomodernizacja Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie. W czwartek, 3 stycznia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano umowę dofinansowania tego zadania.
  Prace termomodernizacyjne w klasztorze wyceniono na prawie 1,06 mln zł. Znaczną część tej kwoty – ponad 950 tys. zł) pokryje dotacja […]