Daily Archives

25 marca 2021
  • „Czyste Powietrze” – ważna informacja dla gmin

    Już od 1 kwietnia 2021 roku gminy na potrzeby rozliczeń- które będą określone w nowych porozumieniach dotyczące zachęt- powinny nadawać wydawanym zaświadczeniom oraz przyjmowanym wnioskom o podwyższony i podstawowy poziom  dofinansowania unikatowe numery, które należy umieszczać na tych dokumentach.
    Gminy, które mają już zawarte porozumienia otrzymają propozycję ich aneksowania, aneksem zostanie wprowadzona nowa treść porozumienia. W […]