Daily Archives

25 lutego 2021
  • Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym

    Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz ze Szkołą Podstawową nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego.
    Realizacja tego konkursu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności. Umożliwi ukształtowanie wrażliwości ekologicznej, wytworzy przekonanie, że przyroda jest […]