Daily Archives

6 listopada 2020
  • „Czyste Powietrze”- informacja dla gmin

    W związku z uruchomieniem w dniu 21.10.2020 r. naboru wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach  WFOŚiGW w Olsztynie zaprasza do zawierania nowych lub aneksowania istniejących porozumień w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
    NFOŚiGW przewiduje pokrycie kosztów ponoszonych przez gminy, z którymi WFOŚiGW podpiszą […]