Daily Archives

28 września 2020
  • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WSTRZYMANIA NABORU W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM „MOJA WODA”

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w wyniku wyczerpania alokacji środków przewidzianych na 2020 rok w Programie Priorytetowym „Moja Woda”, wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej (Portalu Beneficjenta) do 30 września 2020 roku. Dodatkowo przypominamy, że jednym z warunków rozpatrzenia wniosku jest również dostarczenie wydrukowanej i podpisanej wersji formularza. […]