Daily Archives

3 września 2020
  • ZAPROSZENIE na warsztaty organizowane przez Ministerstwo Klimatu

    W imieniu organizatora – Ministerstwa Klimatu, zachęcamy do udziału w jednodniowych warsztatach poświęconych Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
    Warsztaty skierowane są do pracowników administracji publicznej, w tym urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, jednostek nadzorowanych Ministerstwa Klimatu oraz innych jednostek administracji zaangażowanych w proces udostępniania informacji o środowisku.
    Warsztaty są organizowane w formie zdalnej (online). Do realizacji warsztatów online […]