Daily Archives

2 lipca 2020
  • „Edukacja ekologiczna”- wznowienie naboru wniosków od 17 lipca 2020

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej termin naboru wniosków w ramach Programu Dotacyjnego: „Edukacja ekologiczna” został wydłużony do dnia 30.09.2020 r. (środa).
    Ze względów formalnych nabór wniosków zostanie wznowiony w dniu 17.07.2020 r. (piątek).
    Wszelkie informacje można uzyskać bezpośrednio u koordynatora programu. Zachęcamy również do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej. Jednocześnie przypominamy, że WFOŚiGW w Olsztynie zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naborów lub unieważnienia programów z przyczyn od niego niezależnych.