Daily Archives

29 stycznia 2019
 • Uwaga, beneficjenci Programu Czyste Powietrze

  Beneficjenci Programu Czyste Powietrze przedkładając wnioski o płatność częściową i końcową zobowiązani są do przedkładania oryginałów faktur/rachunków, opisanych odręcznie przez Wnioskodawcę.
  Opis faktury/rachunku należy sporządzić wg. następującego wzoru:

  Faktura VAT/Rachunek nr……………………………………………………….  sfinansowana/y ze środków Programu Czyste Powietrze zgodnie z:

  – umową dotacji nr……………………………………………z dnia………………………………………..

  – umową pożyczki nr …………………………………………z dnia………………………………………..

  Kwalifikowalna kwota brutto z faktury/rachunku ……………………………………………………………………………zł/gr

  w tym:

   dofinansowanie w ramach […]