Daily Archives

4 października 2018
  • Uwaga! Komunikat dotyczący ustawy Prawo wodne

    Z dniem 20 września 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające ustawy – Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy. Zgodnie z jej zapisami Gmina składa wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wykazując w nim faktyczne […]