Daily Archives

11 kwietnia 2018
  • Szkolenie dla pracowników socjalnych z powiatów elbląskiego i działdowskiego

    W środę 11 kwietnia w Warmińsko-Mazurskim  Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane, w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Tym razem w spotkaniu wzięli udział pracownicy z placówek z powiatu elbląskiego i działdowskiego.
    Jednym z działań Programu jest włączenie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne wykorzystania energii […]

  • 8 milionów złotych na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował do 8 milionów złotych dotacji na powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 23 listopada 2018 r.
     O środki (90 proc. dotacji) NFOŚiGW będzie można się strać na […]