Daily Archives

28 lutego 2018
 • Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego WiM

  Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020, ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach:

  efektywność energetyczna,
  termomodernizacja,
  wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawne wytwarzanie energii.

  O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

  posiada wykształcenie wyższe;
  korzysta z pełni praw publicznych;
  posiada […]