Daily Archives

1 czerwca 2017
  • Nowy sprzęt specjalistyczny dla OSP z Warmii i Mazur

    Pompy, węże tłoczne, a także zestawy pilarza i łączności- taki sprzęt trafił 1 czerwca do jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych na Warmii i Mazurach. Wartość zakupionego sprzętu wynosi  ponad 46 tys. zł, z czego 188 tys. zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
    Wojewódzki Fundusz w Olsztynie od wielu lat wspiera […]