Daily Archives

14 lutego 2017
 • Programy dotacyjne 2017- usuwanie barszczu Sosnowskiego

  300 tysięcy złotych przeznaczył WFOŚiGW w Olsztynie na działania związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego. Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.  Środki można pozyskać na usługi związane z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego, zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających realizację zabiegów, a także na zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Beneficjent można […]

 • Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM

  Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, informuje o aktualizacji „Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM”, a także o udzieleniu akredytacji 5 kandydatom na ekspertów z dziedziny: środowisko przyrodnicze.

  Zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów oraz lista kandydatów na ekspertów

  Lista kandydatów na ekspertów posiadających akredytację

 • Podsumowanie „Prosumenta”, informacje o programie „EWA”

  W Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie podsumowano program „Prosument na Warmii i Mazurach”, który w naszym regionie wdrażał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Spotkanie było też doskonałą okazją do zaprezentowani nowego programu pożyczkowego „EWA”, z którego mogą korzystać osoby fizyczne.
  Program „Prosument na Warmii i Mazurach” oficjalnie został zakończony. W […]