Daily Archives

28 czerwca 2016
  • O osadach ściekowych

    We wtorek 27 czerwca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zorganizował konferencję dotyczącą Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Osadów Ściekowych. Uczestników konferencji przywitał Pan Prezes Adam Krzyśków oraz w imieniu Marszałka Województwa Pan Bogdan Meina Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska.

    W konferencji wzięło udział ponad 80 przedstawicieli operatorów oczyszczalni ścieków oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsza cześć […]